Dziś:

Rząd wesprze inwestycje w OZE na wsi

Autor Wiktor

Źródło:farmer.pl
Źródło:farmer.pl

Rząd przyjął projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Łącznie na inwestycje przeznaczonych zostanie 13,5 mld euro.

Przygotowania obecnego projektu Programu trwały od dwóch lat. Jego treść będzie stanowić podstawę prawną do realizacji inwestycji na terenach wiejskich w II filarze Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020.

Łącznie na realizację inwestycji została przeznaczona kwota ponad 13,5 mld euro. Z tych funduszy będą mogły zostać realizowane inwestycje związane również z energetyką odnawialną. Dedykowane ku temu jest poddziałanie 7.8.1. PROW 2014-2020 zatytułowane Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Beneficjentami mogą być zarówno gminy, jak i związki gminne oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz związki gminne. Maksymalna kwota pomocy finansowej ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta oraz wynieść maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Treść PROW  tutaj

Tagi: inwestycja polska prow

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+