Dziś:

Komisja Europejska: OZE tańsze od węgla

Autor Paweł

Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską, odnawialne źródła energii, między innymi lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika zbliżają się coraz bardziej do konwencjonalnych technologii, jak węgiel, gaz i atom pod względem kosztów oraz poziomu subsydiów.

Co więcej, gdy uwzględni się czynniki zewnętrzne, takie jak klimat i koszty zdrowotne, to OZE są na porównywalnym, jeśli nie niższym poziomie cenowym względem energetyki węglowej.

Ustalenia z badań Ecofys zleconych przez KE dostarczają pełny zestaw danych dotyczących kosztów za megawatogodzinę (MWh) wraz z subsydiami dla każdej formy, w jakiej wytwarzana jest energia elektryczna. Według analizy, całkowita wartość interwencji publicznych, bez uwzględnienia paliw w transporcie, zawierała się pomiędzy 120-140 miliardami euro w 2012 we wszystkich krajach członkowskich UE.

Na fotowoltaikę w 2012 roku przeznaczono 14,7 miliarda euro, na energetykę wiatrową 10,1 miliarda euro, na biomasę 8,3 milarda euro i na energetykę wodną 5,2 miliarda euro.

Energetyka konwencjonalna otrzymałą podobny poziom wsparcia z 10,1 miliarda euro dla węgla, 7 miliardów dla energetyki nuklearnej oraz 5,2 miliarda euro dla gazu.

Ponadto, w tych subsydiach nie uwzględniono bezpłanego przydziału uprawnień do emisji czy zwolnień podatkowych za zużucie energii. Włączając te elementy do wyliczeń niewątpliwie zmniejszyło by różnice w subsydiach jeszcze bardziej.

Według wyliczeń zaprezentowanych na podstawie LCOE (Levellised Cost od Electricity - uśredniony koszt produkcji jednej megawatogodziny prądu - red.), koszt elektryczności pochodzący z węgla to około 75 euro/MWh, energetyka wiatrowa jest nieznacznie droższa zaś energia pochodząca z gazu i atomu kosztuje około 100 euro. Koszty energii z fotowoltaiki spadły do około 100-115 euro zależnie od rozmiaru i specyfiki instalacji.

W dodatku, komisja szacuje poziom kosztów zewnętrznych na 150-310 miliardów euro, które gdyby uwzględniono w LCOE, to ukazało by OZE jako technologie ekonomicznie bardziej atrakcyjne niż paliwa konwencjonalne.

“Ten raport ukazuje jakie są rzeczywiste koszty zależności Europy od paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii są regularnie oczerniane jako zbyt drogie i obciążające podatnika”, powiedział CEO EWEA, Justin Wilkes. “Mocno dofinansowujemy najbrudniejszą formę wytwarzania elektryczności, jednocześnie uzasadniając jego dalsze wykorzystanie na podstawie rzekomej niskiej ceny. Ironią jest to, że węgiel jest najdroższą formą energii w Unii Europejskiej”, dodaje Wilkes.

European Photovoltaic Industry Association (EPIA) zauważa, że badanie Ecofys “udowandnia, że energetyka słoneczna jest opłacalna już dzisiaj, i jej konkurencyjność rośnie w tempie, którego konwencjonalne technologie nigdy nie będą w stanie osiągnąć”.

“Mimo dziesięcioleci ogromnych dotacji, węgiel i atom wciąż otrzymują podobne wsparcie publiczne jak innowacyjna technologia fotowoltaiczna. Jednakże, wsparcie dla energetyki słonecznej powoli się kończy ze względu na drastyczne spadki kosztów technologicznych, w przeciwieństwie do węgla i energii nuklearnej, które wciąż są dotowane jak przez ostatnie 40 lat. Dzięki rosnącej opłacalności, energetyka solarna w krótkim czasie wyprzedzi konwencjonalne techologie”, powiedział Frauke Thies, dyrektor EPIA.

 

Tagi: komisja europejska raport polityka energetyczna rozwój fotowoltaiki

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+