Dziś:

Dominacja OZE w niemieckim miskie energetycznym

Autor Paweł

Źródło: www.sma.de
Źródło: www.sma.de

Zgodnie z badaniem „Energiwende w sektorze energetycznym: stan rzeczy w 2014 r.” przeprowadzonym przez berliński think thank Agora Energiwende, rok 2014 był pełen sukcesów dla projektu niemieckiej transformacji energetycznej.

Projekt transformacji energetycznej w Niemczech, określony mianem Energiwende, odnotował znaczącą poprawę w stosunku do roku ubiegłego. Po raz pierwszy energia odnawialna stała się najważniejszym źródłem energii krajowej.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, odnawialne źródła energii (OZE) stanowią 27,3 proc. energii w Niemczech. Oznacza to ich dominującą pozycję w stosunku do węgla brunatnego. Jednocześnie badania wykazały, że zużycie energii spadło o 3,8 proc. w ciągu ostatniego roku. Mimo że Niemcy odnotowały wzrost gospodarczy na poziomie ok. 1,4 proc. Wynika z tego, że  inwestycje w urządzenia i sprzęt energetyczny  opłaciły się.

Ze względu na rozwój sektora energetyki odnawialnej i wzrost zużycia OZE,  wysokoemisyjne wytwarzanie energii przy użyciu węgla kamiennego zostało zredukowane do najniższego poziomu względem roku 1990. W połączeniu z łagodną zimą 2013/2014 przyczyniło się to do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym – na poziomie również najniższym względem  1990 r.

 „W 2013 r. byliśmy jeszcze w stanie zaobserwować, że niepożądany poziom emisji dwutlenku węgla wzrastał paralelnie względem zwiększania zaangażowania OZE. Nazywaliśmy to zjawisko paradoksem Energiewende. Dzisiaj możemy stwierdzić, że ta tendencja została przełamana. Następuje rozwój odnawialnych źródeł energii i spadek emisji gazów cieplarnianych”, powiedział Patrick Graichen, dyrektor Agory Energiwende.  „Węgiel kamienny i gaz ziemny są przegrane na rynku energetycznym.  Jednak jednocześnie elektrownie wykorzystujące węgiel brunatny nadal wytwarzają energię na wysokim poziomie” mówi Graichen

W 2014 r. cena hurtowa energii na Europejskiej Giełdzie Energii w Lipsku spadła do rekordowo niskiego poziomu 33 euro za megawatogodzinę (cena MWh wynosiła 38 euro w 2013 r.). W rezultacie niemiecki rynek energetyczny stał się bardzo atrakcyjny dla sąsiednich krajów.

Niemcy importowali łącznie 34,1 terawatogodzin, co odpowiadało 5,6 proc. energii produkowanej w Niemczech i pozwoliło na osiągnięcie rekordowego salda eksportu. Wynik był o 0,3 terawatogodziny wyższy niż w 2013 r.

Tendencja do wzrostu cen energii również została zahamowana. Cena energii dla nabywców prywatnych, handlowych i przemysłowych zmniejszyła się nieznacznie na początku 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego.

Stało się tak dlatego, ponieważ kontrakty terminowe typu forward na giełdzie energetycznej na rok 2015 i dodatkowe opłaty (surcharge) za energię odnawialną są niższe niż w 2014 r.

Źródło: euractiv.pl

Tagi: polityka energetyczna niemcy energiwende rozwój fotowoltaiki

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+