Dziś:

Komisja Europejska wycofała skargę przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości.

Autor Paweł

Źródło: www.personneltoday.com
Źródło: www.personneltoday.com

Komisja Europejska 26 lutego 2015 r. podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce w sprawie braku wdrożenia dyrektywy OZE z Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował resort gospodarki, potwierdzając wcześniejszą informację Polskiej Agencji Prasowej w tej sprawie. 

- Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenia Komisji usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w dniu 28 stycznia 2015 r. - czytamy w komunikacie MG.

Przypominamy, że w styczniu 2011 r. KE przesłała Polsce wezwanie do usunięcia uchybienia, w marcu 2012 r. wystosowała uzasadnioną opinię, zaś w marcu 2013 r. wniosła do Trybunału sprawę w związku z całkowitym brakiem transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Za brak transpozycji zaproponowano pierwotnie karę pieniężną w wysokości 133 228,80 euro za dzień.

W czasie trwania postępowania przed Trybunałem Polska dokonała transpozycji części przepisów dyrektywy. W konsekwencji Komisja ograniczyła zakres wniosku do zobowiązań, które nie były jeszcze zrealizowane, i zmniejszyła proponowaną wysokość kary do 61 380 euro za dzień. Rozprawa przed Trybunałem odbyła się 7 października 2014 r. i 11 grudnia 2014 r. rzecznik generalny Melchior Wathelet przedłożył swoją opinię, a 29 stycznia 2015 Polska powiadomiła o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Komisja podjęła w tej sytuacji decyzje o wycofaniu z Trybunału sprawy przeciwko Polsce, ale zdecydowała również o dokonaniu w pierwszym półroczu bieżącego roku przeglądu swojej polityki dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej terminowej transpozycji dyrektyw unijnych w państwach członkowskich.


źródło: cire.pl

Tagi: komsja europejska dyrektywa unia europejska ustawa o oze

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+