Dziś:

greenPower: Photovoltaik-Institut Berlin prezentuje metody testowania elektrowni słonecznych

Autor Paweł

Źródło: www.pi-berlin.com/elektrownia-sloneczna.html
Źródło: www.pi-berlin.com/elektrownia-sloneczna.html

Podczas targów greenPower  w Poznaniu Instytut Photovoltaik-Institut Berlin (PI-Berlin) zaprezentuje metody wykonywania testów elektrowni słonecznych. Specjaliści z tego renomowanego instytutu zajmują się wyszukiwaniem słabych punktów instalacji fotowoltaicznych (PV) z zastosowaniem różnego rodzaju innowacyjnych metod badań. Kontrole jakości na etapie projektowania, budowy i eksploatowania instalacji są niezbędne w celu zapewnienia maksymalnej wydajności elektrowni słonecznej oraz rentowności ekonomicznej.

„Banki są gotowe finansować projekty instalacji fotowoltaicznych pod warunkiem opracowania gruntownej ekspertyzy technicznej Due diligence. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie badań elektrowni fotowoltaicznych oferujemy doradztwo licznym międzynarodowym bankom oraz agencjom rozwoju”, mówi Steven Xuereb, kierujący działem Systemy fotowoltaiczne w instytucie PI-Berlin. „Nasi inżynierowie prowadzą badania elektrowni  słonecznych na całym świecie. W działalności doradczej dla inwestorów i projektantów opieramy się na wieloletnim doświadczeniu naszego interdyscyplinarnego zespołu w dziedzinie przemysłu solarnego. Ponieważ dysponujemy własnym, akredytowanym laboratorium wykonującym testy modułów solarnych i, w przeciwieństwie do innych podmiotów świadczących usługi doradcze, prowadzimy również badania w zakresie technologii fotowoltaicznej, nasze ekspertyzy cieszą się dużym uznaniem banków.” Instytut PI-Berlin był zaangażowany w realizację projektów na całym świecie o łącznej mocy nominalnej 2 gigawatów (GW).

Ekspertyzy techniczne Due diligence

Ekspertyzy techniczne Due diligence instytutu PI-Berlin obejmują analizę parametrów technicznych instalacji oraz ocenę ryzyka związanego z jej ujawnionymi wadami. Rzeczoznawcy instytutu pracują w oparciu o listy kontrolne, co umożliwia im zbadanie wszystkich istotnych aspektów, na przykład obliczenie wydajności instalacji, dokładne przeanalizowanie rozkładu urządzeń czy umów dostaw. Za pomocą metody analityczno-punktowej opracowywane są proste i przejrzyste zestawienia dla podmiotów finansujących i inwestorów zawierające informacje o najważniejszych słabych punktach projektów.

Kontrole jakości elektrowni fotowoltaicznych

Po zakończeniu etapu budowy elektrowni fotowoltaicznej decydujące znaczenie przed dokonaniem odbioru projektu  ma skontrolowanie jej jakości i wydajności. Doradcy instytutu PI-Berlin wykonują analizy dokumentacji technicznej i sprawdzają jakość montażu kompletnej instalacji. Podczas kontroli jakości i wydajności modułów solarnych stosowane są różnego rodzaju metody badań, takie jak pomiary wykorzystujące zjawiska promieniowania podczerwonego i elektroluminescencji. Dzięki temu możliwe jest między innymi ustalenie mikropęknięć w modułach spowodowanych podczas transportu lub montażu, które mogą prowadzić do znacznego obniżenia wydajności instalacji. Dalsze testy w fazie eksploatacji pozwalają zapewnić stałą efektywność, a tym samym rentowność ekonomiczną instalacji.

„Wśród najczęściej występujących problemów w przypadku działających elektrowni znajdują się gorące punkty oraz degradacja indukowanym napięciem (PID) – oba zjawiska mogą skutkować znacznymi stratami uzysku energii. Można je wyeliminować dzięki wcześniejszym kontrolom projektu technicznego instalacji oraz badaniom elektrowni przed rozpoczęciem eksploatacji. Im wcześniej instalacja zostanie poddana kontroli, tym z reguły większa opłacalność inwestycji dla inwestora”, tłumaczy dr Paul Grunow, członek zarządu instytutu PI-Berlin, założonego przez niego dziewięć lat temu wraz z prof. Stefanem Krauterem i Svenem Lehmannem – ekspertami w dziedzinie technologii fotowoltaicznej. Grunow jest również współzałożycielem firm Solon oraz Q-Celles, zaliczanych przez wiele lat do najprężniejszych niemieckich przedsiębiorstw w branży solarnej.

O instytucie PI-Berlin

Instytut PI-Berlin jako niezależny specjalista wspiera realizację projektów instalacji solarnych na całym świecie. Dzięki swojemu doświadczonemu zespołowi inżynierów oferuje szeroki zakres usług obejmujący badanie, projektowanie oraz doradztwo. Jego działania ukierunkowane są głównie na realizację kompleksowych projektów instalacji fotowoltaicznych i zapewnienie ich wysokiej jakości.

Instytut dysponuje laboratorium badawczym w Berlinie posiadającym akredytację komisji IEC, i w którym wykonywane są testy wydajności, niezawodności oraz wytrzymałości modułów solarnych według standardów IEC 61215, IEC 61646 oraz IEC 61730, a także UL 1703. Raporty z testów instytutu PI-Berlin jako niezależnego instytutu badawczego są uznawane przez większość banków na całym świecie.

Tagi: targi poznań greenpower oze innowacja rozwój fotowoltaiki rozwój technologii

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+