Dziś:

USA: 100% energii z OZE do 2050 możliwe!

Autor Paweł

Uniwersytet Stamforda podjął się zbadania podstaw finansowych, technicznych oraz ekonomicznych całkowitej przebudowy systemu energetycznego USA na taki, który w 100% byłby oparty na energii wiatru, wody i słońca. Według ich obliczeń, energetyka solarna w 2050 może stanowić 38% całkowitej wytwórczości prądu w kraju i zapewniać pracę dla 2,3 miliona osób.

Wyniki badania pt: „100% clean and renewable wind, water, and sunlight (WWS) all-sector energy roadmaps for 50 United States”, zachęcają decydentów do konwersji od 80 do 85% całej energetyki, na OZE do 2030 oraz 100% do 2050 roku.

„Konwersja jest technicznie i ekonomicznie możliwa z niewielkimi niedogodnościami”, napisał zespół badawczy, prowadzony przez Mark’a Z. Jacobson’a, profesora Uniwersytetu Stamforda, który dodał: „Te mapy drogowe mogą zmniejszyć społeczne i polityczne bariery do wprowadzenia polityki czystej energii”.

Co więcej, badacze twierdzą, że przejście na OZE – energetykę wiatrową (onshore i offshore), farmy PV, fotowoltaiczne instalacje dachowe, CSP z magazynami energii, geotermię, energię fal, pływów i wodną – powinno ustabilizować ceny energii, gdyż koszt paliwa zostanie wyeliminowany. Obliczyli, że każda osoba w USA mogłaby zaoszczędzić rocznie 260 USD, wraz ze spadającymi kosztami służby zdrowia i globalnych zmian klimatycznych o średnio 1500 USD i 8300 USD, odpowiednio, rocznie. Występują również minimalne wymagania co to wielkości terenu by taką konwersję przeprowadzić.

Udział PV

Energetyka fotowoltaiczna wraz ze skoncentrowaną energetyką słoneczną (CSP), może wytwarzać ponad 45% energii elektrycznej w USA w 2050. Sama fotowoltaika to wytwórczość równa 38%, z czego 4% to rezydencjalne instalacje PV, 3,2% komercyjne instalacje dachowe i 30,8% farmy PV.

By spełnić te cele, musi powstać 75 mln nowych rezydencjalnych instalacji dachowych oraz ponad 46 tys. farm fotowoltaicznych.

Tylko w samym sektorze PV powstałoby dzięki temu od 350 tys. do 3,6 mln miejsc pracy. Ogólnie, całkowite przejście na 100% OZE do 2050 roku wygenerowałoby od 870 tys. do 4,8 mln miejsc pracy, natomiast zmniejszenie zatrudnienia w branży paliw kopalnych i sektorze atomowym to 3,9 mln stanowisk pracowniczych mniej.

Pierwsze kroki

By zrealizować cel 100% OZE do 2050 w USA, badacze rekomendują szereg kroków. Dotyczą one rozwoju standardów zarówno energetyki odnawialnej jaki wydajności energetycznej oraz promocja budownictwa wydajnego energetycznie.

Należy powiększyć zakres Renewable Portfolio Standards i przedłużyć obowiązywanie zwolnienia podatkowego dla OZE przy jednoczesnym uproszczeniu procesów pozwoleniowych dla mikroinstalacji solarnych i wiatrowych.

Zarówno domowe jak i spółdzielcze systemy magazynowania energii oraz duże magazyny bateryjne muszą być promowane, do tego dla małych systemów konieczny jest net metering.

W kwestii paliw kopalnych i energetyki atomowej – poprzez „wyegzekwowanie zobowiązania” należy wyłączyć elektrownie. Poprzez wprowadzenie takich zmian i zatrzymanie budowy nowych elektrowni węglowych, nuklearnych, gazowych lub zasilanych biomasą do 2020, autorzy badania uważają, że wtedy byłoby możliwe przekształcenie 100% energetyki na OZE do 2050 roku w USA.

„W oparciu o naukowe wyniki, obecne bariery do wdrożenia tych zmian nie są natury technicznej czy ekonomicznej. Na to wygląda, że są one natury społecznej i politycznej”, napisali autorzy badania.

Tagi: usa polityka energetyczna raport rozwój fotowoltaiki

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+