Dziś:

Farma fotowoltaiczna 200kWp z największym w Polsce magazynem energii

Autor Paweł

W Gminie Ochotnica Dolna (woj. małopolskie, powiat nowotarski) została zbudowana największa w regionie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 200kWp wraz z innowacyjnym i największym w Polsce systemem magazynowania energii w technologii litowo-jonowej. Konieczność zastosowania magazynu energii wynikała z charakteru instalacji, która nie mogła oddawać nadwyżek energii do sieci.

Łącznie w ramach inwestycji zainstalowano 222,7kWp z czego 200kWp jako instalacja naziemna, która zasila Oczyszczalnie Ścieków oraz 22,7kWp zamontowane na dachu budynku Szkoły do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i zasilania odbiorników w szkole.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma SOLSUM sp. z o.o. z Piwnicznej-Zdroj a Inwestorem Gmina Ochotnica Dolna.

Wykonanie instalacji zostało poprzedzone szczegółowymi ekspertyzami i obliczeniami. Jedną z głównych trudności i największym wyzwaniem całego projektu było zastosowanie rozwiązań, które wykluczają możliwość oddawania nadmiaru energii do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Tauronu Dystrybucja S.A.

Elektrownia fotowoltaiczna pracuje jako system off-grid (instalacja wyspowa), która przeznaczona jest do magazynowania energii elektrycznej oraz bieżącego zasilania instalacji odbiorczej z instalacji PV bez możliwości oddawania ewentualnych nadwyżek do sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo w przypadku awarii lub przerw w dostawach energii od lokalnego OSD Oczyszczalnia jest niezależna i może zasilać potrzebne urządzenia. Inwestycja zajęła obszar ok. 0,5 ha. Teren został ogrodzony i podłączony do systemu monitoringu.

Instalacja naziemna składa się m.in. z 784 sztuk modułów w technologii polikrystalicznych norweskiego producenta REC z serii Peak Energy. Instalacja jest położona w sąsiedztwie pasma gór dlatego biorąc pod uwagę lokalizację ważne jest by moduły bardzo dobrze pracowały w świetle rozproszonym w miesiącach zimowych. Według prowadzonych badań przez niezależne laboratoria oraz monitoringu własnego z wykonanych elektrowni dla zastosowanych paneli firmy REC sprawność konwersji fotowoltaicznej przy radiacji 200 W/m kw spada zaledwie o 3%, przy średniej dla innych modułów fotowoltaicznych 6%.

Do mocowania paneli fotowoltaicznych została wykorzystana autorska konstrukcja wsporcza  firmy SOLSUM. W instalacji zastosowano wytrzymałą konstrukcję jednopodporową cynkowaną ogniowo z elementami aluminiowymi dobraną wytrzymałościowo dla strefy śniegowej i wiatrznej w miejsca montażu instalacji, co było niezwykle ważne gdyż elektrownia położna jest w paśmie górskim Gorców. Ponadto zastosowane profile posiadaną przestrzenie, które wykorzystano do ukrycia okablowania DC. Rozwiązanie to wpłynęło na estetykę wykonania instalacji. Konstrukcja nie posiada żadnych elementów spawanych co zwiększa jej wytrzymałość i minimalizuje ryzyko korozji.

Do zamiany prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny zastosowano 7 falowników. W celu zapewnienia możliwości magazynowania nadwyżek produkcji energii elektrycznej i oddawania tej energii z powrotem do odbiorników zastosowano również 12 falowników wyspowych.

Energia niezużywana bezpośrednio na własne potrzeby Oczyszczalni, magazynowana jest w największym tego typu w Polsce banku akumulatorów o pojemności 120 kWh, wykonanego w technologi litowo-jonowej.

Akumulatory litowo-jonowe są jednym z najnowszych rozwiązań wśród ogniw ładowalnych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. Do głównych zalet ogniw Li-ion możemy zaliczyć bardzo długi czas eksploatacji (nawet 20 lat), brak efektu gazowania (nie ma potrzeby zapewnienia specjalnego pomieszczenia z wentylacją), małą wagę, małą objętość ogniw, brak efektu pamięciowego, dużą gęstość energii, niski stopień samorozładowania.  Baterie tego typu stosowane są w napędach samochodów elektrycznych o zasięgu powyżej 500 km, nowoczesnych laptopach a także w domowych systemach magazynowania energii we współpracy z fotowoltaiką lub innymi źródłami odnawialnymi.

Układ magazynowania został także wyposażony w innowacyjny system BMS (Battery Management System), dzięki któremu proces ładowania i rozładowywania każdego z ogniw z osobna, temperatury, jest stale monitorowany i zarządzany.

Deklarowana przez producenta żywotność akumulatorów to ponad 6000 pełnych cykli. Przy właściwej eksploatacji baterii nie będzie konieczności ich wymiany przez 20 lat. Gwarancja na moduły fotowoltaiczne wynosi 25 lat.

Szacowane uzyski energii z instalacji wyliczone na podstawie 20 letnich baz radiacji z uwzględnieniem przyjętych urządzeń to 190 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Instalacja zamontowana na szkole wyprodukuje rocznie ok. 23 000 kWh energii elektrycznej.

Efekt ekologiczny całego projektu to rocznie uniknięcie wyemitowania do atmosfery następujących zanieczyszczeń:

  1. Dwutlenku siarki: 68kg/rok
  2. Tlenki azotu: 400,55kg/rok
  3. Tlenki węgla: 500,68kg/rok
  4. Dwutlenek węgla: 220301 kg/rok
  5. pył 90,12kg/rok
  6. sadza 0,06kg/rok
  7. Benzo-a-piren 0,04kg/rok

Termin realizacji inwestycji od wejścia generalnego wykonawcy na plac budowy do uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej i systemu magazynowanie wyniósł 5 tygodni.

Efektem projektu jest zwiększenie produkcji elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, obniżenie wydatków gminy na energię elektryczną, poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oczyszczalni ścieków, a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Tagi: farma solsum polska rozwój fotowoltaiki magazynowanie energii

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+