Dziś:

ME: Energetyka potrzebuje inwestycji, współpracy międzynarodowej i ciągłej debaty o kierunkach jej rozwoju

Autor Paweł

O wyzwaniach i problemach które stają przed polską energetyką rozmawiali w środę 9 listopada 2016 r. w Warszawie przedstawiciele tej branży podczas XXIV Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Spotkanie otworzył sekretarz stanu w ME Grzegorz Tobiszowski. Po konferencji wiceminister odpowiadał również na pytania od dziennikarzy m.in. o dalsze losy KHW.

Otwierając debatę podsekretarz stanu w ME podkreślił, że energetyka ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. – Ta branża potrzebuje inwestycji i modernizacji, ale ma duży potencjał. Polityka energetyczna powinna wspierać politykę przemysłową np. przyczyniając się do rozwoju nowych technologii – ocenił. 

Zauważył także, że przyszłość tego sektora zależy od wielu czynników - Musimy brać  pod uwagę zarówno interes gospodarczy Polski, jak i zobowiązania oraz kontekst międzynarodowy - chociażby konieczność spełnienia wymogów polityki klimatycznej – zaznaczył. W tym kontekście zauważył, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest i będzie oparte w najbliższym czasie na rodzimych surowcach w tym węglu.

Zaznaczył, że w kluczowych dla polskiej energetyki sprawach rząd i przedstawiciele ministerstwa są w stałym kontakcie z partnerami zza granicy – Przekonujemy do swoich racji, prowadzimy ciągły dialog z rządami innych krajów i partnerami z UE. Działamy tak chociażby w sprawie Unii Energetycznej – dodał. 

Po konferencji - w trakcie krótkiej rozmowy z prasą - wiceminister Tobiszowski odniósł się także do sytuacji Katowickiego Holdingu Węglowego i jego ewentualnego połączenia z PGG. - Decyzję co dalej z KHW podejmiemy po szczegółowej analizie i rozmowach z instytucjami finansowymi, ze strony których propozycja takiego rozwiązania padła  - mówił.

Podkreślił, że rozmowy w sprawie KHW z bankami przewidziane są na 15 listopada 2016 r. – Po ich zakończeniu dopiero będziemy mogli powiedzieć co dalej. Czy do ewentualnej fuzji dojdzie czy nie. W tym procesie niezmiernie ważną rolę ma strona społeczna z którą musimy te kwestie przedyskutować. Do rozmów dojdzie najprawdopodobniej około 21 listopada – dodał.

Zwrócił także uwagę, że resort energii musi ocenić, który ze scenariuszy dla KHW będzie bardziej opłacany. – Musimy rozważyć wszystkie za i przeciw. Dopiero wówczas podejmiemy stosowne działania i decyzje – dodał. Podkreślił także, że strona społeczna upatruje w tym rozwiązaniu sensu.

Zdaniem wiceministra ewentualne włączenie KHW w struktury PGG nie może być obciążeniem dla tej drugiej. – Sytuacja na rynkach wygląda lepiej niż do tej pory, jednak nie możemy popaść w huraoptymizm. Decyzja w tej sprawie musi być poparta analizami i instytucje finansowe muszą wyraźnie opowiedzieć się za konkretnym rozwiązaniem. Obecnie wydaje się, że strony są gotowe do pewnych ustępstw – podkreślił. 

Zauważył także, że niezależnie od decyzji, które powinny zapaść stosunkowo szybko KHW powinno przygotować własny biznesplan. 

Źródło: ME

Tagi: ministerstwo energetyki rozwój technologii polityka energetyczna

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+