Dziś:

Dofinansowanie z PARP wdrażanie nowych technologii

Autor Paweł

Jeszcze przez dwa tygodnie - do 26 kwietnia - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski od przedsiębiorców w ramach dwóch konkursów na projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych - poinformowała w czwartek PARP.

"Warto się pospieszyć, bo Agencja oferuje firmom wsparcie do 20 mln zł dofinansowania na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, w tym projektów z branży elektromobilnej" - przekazała prezes PARP Patrycja Klarecka.

Przypomniała, że w odróżnieniu od poprzednich edycji konkursu nie trzeba mieć patentu. "Dopuszczamy w ten sposób projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania" - wyjaśniła szefowa Agencji.

Aby ułatwić składanie wniosków, oprócz stałej infolinii, PARP po świętach uruchamia dyżur eksperta. Dostępny będzie pod numerem 22 432 89 37.

Konkursy prowadzone są w ramach działania "Badania na rynek" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W sumie do rozdysponowania jest 800 mln zł.

PARP przypomniała, że ułatwiła procedurę konkursową w porównaniu z poprzednią edycją. Oprócz zniesienia obowiązku ochrony patentowej zmieniono sposób oceny innowacyjności projektów. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt. I ten 1 punkt wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium. Wcześniej należało zdobyć minimum 2 punkty.

Konieczne jednak będzie wykazanie znaczenia innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy, aby jak najlepiej przygotować firmy do komercjalizacji innowacji.

Dodatkowe punkty będzie można dostać, jeśli projekt: posiada wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej, zakłada zastosowanie rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku czy wpisuje się w definicję technologii wysokich albo średniowysokich lub usług wiedzochłonnych.

Maksymalnie projekt będzie mógł dostać 4 punkty. Poprzednio ocena innowacyjności na poziomie doskonałym oznaczała maksymalnie 5 pkt.

Agencja przypomniała też, że w ramach działania "Badanie na rynek", prowadzi nabór wniosków wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Łączny budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Do wsparcia dopuszczone będą firmy, które wpiszą się w określone w dokumentacji konkursowej kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD).

Obejmie projekty dotyczące: aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych, infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną, technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych, wreszcie utylizacji oraz recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii.

Produkty mają być zaprojektowane zgodnie z zasadą "cradle to cradle", czyli m.in. wykorzystujące bezpieczne materiały podlegające odzyskowi, z poszanowaniem środowiska i zasad społecznych.

Projekty mają prowadzić do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, np. chodzi o biogospodarkę czy inżynierię medyczną.

Wnioski mogą składać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Dofinansowanie projektu – obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne – będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w konkursie ogólnym, jak i przeznaczonym dla branży elektromobilnej można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Nabór kończy się w środę 26 kwietnia o godz. 16.

"Badania na rynek" to największe działanie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld zł. 

Źródło: PAP

Tagi: parp dofinansowanie dotacja inwestycja innowacja

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+