Dziś:

URE ogłasza aukcje OZE na 2017

Autor Paweł

Prezes URE ogłosił kolejne w 2017 r. aukcje OZE. Odbędą się one w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października br. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Jak informuje URE, w aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

- instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),

- instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),

- instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

- instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Zgodnie z regulaminem aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Źródło: URE

Tagi: aukcje oze ure polityka energetyczna

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+