Dziś:

Klastry to przyszłość nowoczesnej energetyki

Autor Paweł

– Debaty takie jak dzisiejsza stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat rozwoju polskiego sektora energii, zarówno w skali kraju, jaki i na poziomie lokalnym. W obliczu wyzwań, przed jakimi dziś stajemy, taka dyskusja jest bardzo ważna – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 października 2017 r. podczas konferencji „Z Energią na Ty” zorganizowanej przez ME i NFOŚIGW.

Konferencja odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. W wydarzeniu uczestniczyli także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wiceminister energii Andrzej Piotrowski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Kazimierz Kujda.

– Wykorzystanie potencjału dostępnych zasobów energii odgrywa ważną rolę w zwiększaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Może przyczynić się także do rozwoju gospodarczego regionów – powiedział szef resortu energii. Partnerom wydarzenia – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NFOŚIGW – minister Tchórzewski dziękował za wkład w rozwój regionów i lokalnych społeczności w dziedzinie energetyki.

Zwrócił uwagę, że resort kultury wspiera działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w 187 budynkach szkół muzycznych i plastycznych realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomniał, że NFOŚiGW właśnie prowadzi nabory na projekty inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Z kolei uczestniczący w sesji wiceminister Piotrowski zwrócił uwagę na rolę jaką do odegrania w rozwoju regionów ma wspierana i rozwijana przez ME koncepcja klastrów energii. – Koncepcja klastrów, które wykorzystują różnorodne źródła energii do tego, żeby zapewnić stabilne dostawy energii, ma stanowić fundament rozwoju energetyki rozproszonej. To przyszłość nowoczesnej energetyki – mówił podsekretarz stanu w resorcie energii.

W trakcie sesji odbyły się dwa panele dyskusyjne przybliżające tematykę energetyczną i odnoszące się do praktycznych zagadnień dotyczących rynku energii, jak choćby problemu oszczędzania i właściwego gospodarowania jej zasobami. Wzięli w nich udział paneliści reprezentujący Ministerstwo Energii, NFOŚiGW, Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Jagielloński i spółki Skarbu Państwa. Zaprezentowali się również przedstawiciele klastrów energetycznych.

Źródło: Ministerstwo Energii

Tagi: klastry energii ministerstw energii innowacja oze

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+