Dziś:

Jakie są perspektywy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce?

Autor Gość

Źródło: bigcommerce.com
Źródło: bigcommerce.com

W obliczu regulacji międzynarodowych dotyczących emisji dwutlenku węgla, Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, jest zmuszona szukać rozwiązań alternatywnych. Fotowoltaika jest jedną z szeroko dyskutowanych alternatyw pozwalających Polsce na znaczną redukcję emisji CO2 oraz wypełnienie zobowiązań unijnych. Jest przy tym nieporównywalnie wydajniejsza w kontekście przetwarzania energii słonecznej, niż biomasa oraz biogaz oraz nie powoduje możliwych efektów ubocznych cechujących inne źródła energii odnawialnych. Pomimo tego, nadal jest postrzegana w Polsce jako technologia niszowa, droga, mało wydajna i wymagająca wysokich dopłat, aby inwestycje w nią były rentowne. Czy tak jest na pewno?


Obserwując statystyki sektora fotowoltaicznego na świecie na przestrzeni ostatnich 4 dekad, nie sposób nie zgodzić się z teorią Richarda Swansona, założyciela korporacji SunPower, zgodnie z którą, każde podwojenie zdolności produkcyjnych przemysłu solarnego powoduje spadek cen technologii o 20%. Od lat 70 to dziś ceny paneli PV uległy bowiem 100-krotnemu zmniejszeniu, z 76 $/Wp do poziomu 0,76 $/Wp powodując dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu i całej koncepcji zielonej gospodarki. Branża solarna od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie i można przewidywać, że globalny przemysł fotowoltaiczny znajduje się o krok od drugiej wielkiej fali rozwoju, ponieważ przechodzimy obecnie od etapu megawatów do etapu gigawatów. 


EPIA

Prognoza wzrostu dla globalnego rynku energii PV (źródło: EPIA)


Polska jako kraj nie funkcjonuje w oderwaniu od tych trendów. Ceny implementacji technologii fotowoltaicznych na poziomie zainstalowanych systemów połączonych z lokalną siecią elektroenergetyczną u naszego najbliższego sąsiada, Niemiec, są jednymi z najniższych na świecie i kształtują się dziś na poziomie od 1000 do 1400 euro za kWp (w zależności od typu i wielkości systemu oraz wykorzystanych komponentów). Używając bardziej czytelnej i precyzyjnej terminologii opartej na uśrednionym koszcie produkcji jednej megawatogodziny prądu (LCOE = Levellised Cost of Electricity), mówimy tutaj o koszcie na poziomie 70-100 €/MWh. Bloomberg New Finance Energy potwierdził to zresztą w jednym z swoich ostatnich opracowań z lutego 2014 roku, oszacowując średni poziom LCOE dla fotowoltaiki w Niemczech na poziomie 140 USD/MWh (około 100 €/MWh). Niemcy są więc dziś jednym z pierwszych krajów w Europie Centralnej, który osiąga właśnie słynny “grid parity”, czyli parytet z siecią.


BLOOMBERG

Uśredniony jednostkowy koszt produkcji prądu wg. źródeł wytwarzania (źródło: BLOOMBERG NEW FINANCE ENERGY)


Dla porównania ceny giełdowe energii elektrycznej na rynku SPOT w Polsce są dziś na poziomie  35-45 €/MWh, przy cenach brutto energii elektrycznej dla odbiorcy finalnego na poziomie 120-145 €/MWh. Więc różnica, którą musi pokonać technologia PV, aby stać się atrakcyjną ekonomicznie dla finalnego konsumenta energii zmniejsza się wyraźnie co roku, co też przekłada się na rosnącą akceptację i poparcie społeczne dla technologii fotowoltaicznej w Polsce. Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS, aż 70% Polaków uważa, że najlepszym kierunkiem rozwoju polityki energetycznej kraju jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

GREENPEACE

 IPSOS - Wyniki badań opinii publicznej, czerwiec 2014 (źródło: GREENPEACE)


Jakie są więc perspektywy rozwoju dla fotowoltaiki w Polsce ? Redakcja PVPortal.pl uważa, że zupełnie podobne jak w innych rozwiniętych krajach europejskich. Stoi za tym kilka przesłanek. Po pierwsze, prąd elektryczny, który jest produktem technologii fotowoltaicznej, staje się dziś najważniejszym na świecie nośnikiem energii. Po drugie, Polska jest krajem wystarczająco nasłonecznionym aby korzystać z technologii PV na naprawdę dużą, nawet przemysłową skalę. Po trzecie, Polska to kraj o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, która jednak konsekwentnie drożeje w naszym kraju w oparciu o dotychczasowe, nie odnawialne źródła. Dodatkowo, z punktu widzenia pracy sieci elektroenergetycznej, wzrost generacji rozproszonej wpływa korzystnie na pracę całego krajowego systemu elektroenergetycznego, tak więc PV idealnie wpisuje się w specyfikę sieci. Poza barierą finansową nie powinny więc dziś istnieć żadne istotne powody ograniczające perspektywy dla rozwoju inwestycji fotowoltaicznych w Polsce we wszystkich obszarach zastosowań. Obserwując przy tym dynamikę cen oraz rzeczywisty, jednostkowy koszt produkcji prądu ze słońca w oparciu o analizę LCOE, widzimy że technologie fotowoltaiczne stają się powoli ekonomicznie niezależne od systemu subwencji rządowych, choć nadal potrzebują przyjaznego środowiska ustawowego do ich implementacji. W tym kontekście, technologia PV powinna mieć coraz większy potencjał wzrostu w takim kraju jak Polska. Nie tylko bowiem otwiera ona wiele nowych możliwości, które mogą już dziś zaspokajać potrzeby Polaków, ale robi to w coraz bardziej ekonomicznie uzasadniony sposób.

 


Źródła:

"Global Market Outlook For Photovoltaics 2014-1018”, EPIA, 2014
“H1 2014 - Levelised cost of electricity - PV”, Jenny Chase, 2014 
“BP Statistical Review of World Energy”, British Petroleum, 2014
“Wpływ źródeł rozproszonych na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego” Henryk Kocot, Roman Korab, 2012
“Badanie opinii IPSOS. Niezależność energetyczna”, Greenpeace, 2014
“Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2013 roku”, RWE, 2013
“Solar 2.0” Brad Mattson, 2014

Tagi: oze polska fotowoltaika analiza rynku swanson bloomberg epia lcoe greenpeace

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+