Dziś:

Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce

Autor Gość

Rynek fotowoltaiki w Polsce jest stosunkowo młody i o jego dynamicznym rozwoju możemy mówić od czterech – pięciu lat. Zainteresowanie tym źródłem energii przyszło do nas wraz z doświadczeniami z innych rozwiniętych rynków europejskich i zbiegło się w czasie ze wzrastającymi cenami tradycyjnej energii elektrycznej. Znajduje to też odzwierciedlenie w strukturze firm, których zdecydowana większość działa w branży od najwyżej 5 lat.

Czekając na 2 miliony prosumentów…

Przy dzisiejszym systemie wsparcia, przeciętny Kowalski nie zarobi na odsprzedaży energii, może ją jednak produkować na własne potrzeby. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce jest obecnie 870 prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne do 40kWp przyłączone do sieci. Tylko w zeszłym roku odnotowano przyłączenie do sieci nieco ponad 570 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana tych instalacji to przeszło 4,2 MWp.

Dla porównania, w Niemczech prosumentów jest dziś ponad 2 miliony! Obrazuje to również wciąż niewielką skalę inwestycji prosumenckich w Polsce.

Rynek PV w Polsce

W 2014 roku odnotowaliśmy kolejny spadek cen paneli fotowoltaicznych. Nie jest to, jak powszechnie się uważa, związane z „zalewem” rynku przez wyroby chińskie. Udział paneli produkowanych w Azji stanowi nieco ponad 16 proc., jednak nałożenie przez Unię Europejską dużych ceł powoduje, że nie rozrasta się on bardziej. Około połowa zainstalowanych w Polsce paneli PV pochodzi z Niemiec. Warto też podkreślić, że kilka procent tego rynku jest w rękach polskich producentów, którzy nie tylko zaczynają zajmować coraz ważniejszą pozycję w Polsce, ale także eksportują polskie wyroby za granicę. Rozwija się ponadto rynek usług instalatorskich, coraz więcej firm przeprowadza szkolenia dla przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych.

Dynamiczny rozwój

Według danych Instytutu, pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp.  W kolejnych miesiącach nastąpił jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015 zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp zainstalowanej mocy.

Przekłada się to bezpośrednio na sprzedaż paneli fotowoltaicznych, których moc w 2014 roku przekroczyła 23 MWp, przy czym większość z nich przeznaczona jest do instalacji w systemach przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, czyli instalacjach ON-GRID. Większość paneli sprzedanych w 2014 roku to panele typu polikrystalicznego, które stanowią rozsądny kompromis pomiędzy jakością, czyli sprawnością konwersji promieniowania słonecznego, i ceną.

Na instalacje decydują się coraz częściej przedsiębiorstwa, które dzięki nim redukują koszty energii elektrycznej. Oszczędność jest także motorem rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Na rozwój mikroinstalacji niewątpliwie wpływają korzystnie regulacje dla prosumentów w postaci mechanizmu taryf gwarantowanych i programy dopłat do inwestycji prosumenckich, np. program „Prosument”.

Miejsce fotowoltaiki w miksie energetycznym

Według Krajowego Planu Działań (KPD), najważniejszymi odnawialnymi źródłami energii elektrycznej w Polsce będzie w najbliższych latach biomasa stała, biogaz oraz wiatr na lądzie. Udział fotowoltaiki w miksie będzie uzależniony przede wszystkim od woli politycznej i gospodarczej. Podobnie jak inne OZE, fotowoltaika mierzy się z dominacją energetyki opartej na węglu. Podpisana ostatnio ustawa o OZE będzie wkrótce nowelizowana, a orędownikiem zmian jest Ministerstwo Gospodarki. Wywalczone w nierównej walce taryfy gwarantowane zostaną prawdopodobnie obniżone, co oczywiście odbije się negatywnie na rozwoju rynku, także prosumenckiego.

Dokończenie tekstu na stronie teraz-srodowisko.pl

Tagi: ustawa o oze mikroinstalacja rozwój fotowoltaiki polityka energetyczna analiza polska prosument

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+