Dziś:

Dajmy się ponieść trendom

Dajmy się ponieść trendom

Na świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Ma ona charakter strukturalny i jest nieuchronna wraz z pojawianiem się nowych technologii i ich demokratyzacją. Pociąga za sobą daleko idące skutki na poziomie całych gospodarek. W dotychczasowej trajektorii rozwojowej energetyka oparta na paliwach kopalnych miała nadrzędne znaczenie. Tworzyła ona środowisko dla rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.

więcej

 • Liberałowie przeciwko OZE – przypadek think-tanku prof. Balcerowicza

  Liberałowie przeciwko OZE – przypadek think-tanku prof. Balcerowicza

  Założone przez prof. Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) w swojej najnowszej publikacji wezwało rząd RP do zablokowania na październikowym szczycie UE nowej polityki klimatycznej UE 2020-2030. Autorzy publikacji stawiają tezę, że nową propozycje KE z celami redukcji emisji CO2 do 2030 roku (rok bazowy 1990) o 40% i wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 27% należy wręcz całkowicie odrzucić i nawołują aby zadania tego dokonała Polska i kilka innych krajów UE, które zdaniem FOR przyłączą się do polskiej krucjaty antyklimatycznej (Czechy, Węgry i Portugalia). Uzasadniają swoją próbę dodatkowej mobilizacji rządu RP tym, że zdaniem FOR, proponowana przez KE regulacja jest zła, bo zuboży firmy, zniekształci gospodarkę dotacjami i przez to zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu.

 • Energia słoneczna staje się jednym z fundamentów energetycznych świata

  Energia słoneczna staje się jednym z fundamentów energetycznych świata

  Energia słoneczna udowodniła światu, że należy się z nią liczyć. Energia fotowoltaiczna jest już tak ekonomicznie atrakcyjna, że z powodzeniem może konkurować z ropą, olejem napędowym i skroplonym gazem w dużej części kontynentu azjatyckiego. I to bez żadnych specjalnych dopłat.

 • Czy projekt X-GWp będzie odpowiedzią Europy na prognozowany globalny wzrostu koniunktury w branży PV?

  Czy projekt X-GWp będzie odpowiedzią Europy na prognozowany globalny wzrostu koniunktury w branży PV?

  Profesor Eicke Weber, dyrektor niemieckiego Fraunhofer ISE powiedział niedawno do uczestników dorocznej konferencji Europejskiej Platformy Technologii Fotowoltaicznej w Brukseli, że bez natychmiastowych inwestycji Europa ryzykuje utratę dominującej pozycji w sektorze rozwojowym technologii fotowoltaicznych na rzecz krajów azjatyckich. Zdaniem prof. Webera Europa musi zdecydować czy chce być częścią awangardy nadchodzącej fali nowych rozwiązań technologicznych, których konsekwencją będzie odzyskanie pełnej równowagi podaży i popytu na rynku fotowoltaicznym. Przewiduje się, że ta równowaga zostanie osiągnięta w 2017, zaś potem, eksperci spodziewają się już stałego wzrostu popytu na technologię fotowoltaiczną. Kluczowym przesłaniem wypowiedzi z Brukseli jest konkluzja, że jeśli chcemy zachować sektor rozwojowy w granicach europejskich, to nie możemy sobie pozwolić na inwestowanie tylko w ten sektor z pominięciem środkowego elementu tego łańcucha, czyli producentów.

 • Jakie są perspektywy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce?

  Jakie są perspektywy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce?

  W obliczu regulacji międzynarodowych dotyczących emisji dwutlenku węgla, Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, jest zmuszona szukać rozwiązań alternatywnych. Fotowoltaika jest jedną z szeroko dyskutowanych alternatyw pozwalających Polsce na znaczną redukcję emisji CO2 oraz wypełnienie zobowiązań unijnych

 • 5 trendów wskazujących na odrodzenie się sektora produkcyjnego branży PV

  5 trendów wskazujących na odrodzenie się sektora produkcyjnego branży PV

  Amerykanie z grupy GTM uważają, że aktualna sytuacja na rynku producentów i dostawców komponentów w branży energii słonecznej jest najlepsza od trzech lat, a zauważalna stabilizacja warunków rynkowych daje podstawy do optymistycznych prognoz na najbliższe lata. Przedstawiamy poniżej 5 najważniejszych trendów opisanych w czerwcowym wydaniu magazynu PV Pulse firmy GTM Research ilustrujących wzrostowe tendencje dla tego sektora.

 • Co dalej z rynkiem PV w Europie?

  Co dalej z rynkiem PV w Europie?

  Podczas gdy przedstawiciele chińskiego sektora PV czekają na decyzje dotyczące ceł antydumpingowych i ich wysokości, fotowoltaika w Europie stoi w obliczu wielkich zmian.