Dziś:

 • Wyszukianie dla tagu

Wyszukiwanie dla tagu 'mikroinstalacja'

 • Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce

  Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce

  Rynek fotowoltaiki w Polsce jest stosunkowo młody i o jego dynamicznym rozwoju możemy mówić od czterech – pięciu lat. Zainteresowanie tym źródłem energii przyszło do nas wraz z doświadczeniami z innych rozwiniętych rynków europejskich i zbiegło się w czasie ze wzrastającymi cenami tradycyjnej energii elektrycznej. Znajduje to też odzwierciedlenie w strukturze firm, których zdecydowana większość działa w branży od najwyżej 5 lat.

 • Szwajcaria wspiera prosumentów

  Szwajcaria wspiera prosumentów

  Od 1 kwietnia tego roku w Szwajcarii obowiązywać będą nowe przepisy, zgodnie z którymi każdy obywatel będzie miał możliwość generowania energii w mikroinstalacjach na własne potrzeby. Dodatkowo, rząd zadecydował o jednorazowych dotacjach na domowe instalacje PV.

 • ENEA opracowała przepisy o przyłączaniu mikroinstalacji do sieci

  ENEA opracowała przepisy o przyłączaniu mikroinstalacji do sieci

  W dniu dzisiejszym ENEA Operator wydała komunikat, w którym informuje, iż mimo wejścia w życie 11 września nowych przepisów wynikających z małego trójpaku, nadal nie wydano przepisów wykonawczych regulujących kwestie przyłączania mikroinstalacji do sieci. W związku z tym faktem ENEA postanowiła opracować własne zasady.

 • BOŚ liczy na ponad połowę środków w programie Prosument

  BOŚ liczy na ponad połowę środków w programie Prosument

  Na początku 2015 Bank Ochrony Środowiska chce przystąpić do ogłaszanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki naboru banków do programu Prosument. Budżet przewidziany w tym programie to 800 mln zł na dotacje i niskoprocentowe pożyczki, z których na początku banki dostaną 100 mln zł.