Dziś:

 • Wyszukianie dla tagu

Wyszukiwanie dla tagu 'nowelizacja'

 • Ministerstwo Gospodarki chce znowelizować ustawę o OZE

  Ministerstwo Gospodarki chce znowelizować ustawę o OZE

  Resort gospodarki rozważa możliwość nowelizacji ustawy o OZE. W środę, podczas posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zapowiedział, że miałaby ona charakter techniczny i doprecyzowujący

 • Ministerstwo Energii chce ucywilizować OZE

  Ministerstwo Energii chce ucywilizować OZE

  Podczas drugiego dnia XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy 7 września 2016 r. odbył się panel pt. „Nowa architektura rynku energii elektrycznej”. – Podjęliśmy próbę ucywilizowania OZE. Chcemy promować finansowo w pierwszej kolejności klastry energetyczne – podkreślił Krzysztof Tchórzewski minister energii, który wziął udział w panelu.

 • Net metering proponowany w nowelizacji ustawy o OZE zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

  Net metering proponowany w nowelizacji ustawy o OZE zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

  Raport „Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej.

 • IEO: Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców

  IEO: Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców

  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), bezpośrednio po opublikowaniu w dniu 5 maja 2016 r. przygotowanego w Ministerstwie Energii poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE przygotował kompleksową opinię ekonomiczną o projekcie wskazując zasadnicze uchybienia w koncepcji regulacyjnej oraz związane z tym ryzyko.

 • PSEW: Projekt nowelizacji ustawy o OZE niezgodny z prawem unijnym

  PSEW: Projekt nowelizacji ustawy o OZE niezgodny z prawem unijnym

  Projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii zawiera rozwiązania sprzeczne z szeregiem unijnych przepisów. Skala i zakres projektowanych zmian są na tyle duże, że przepisy będą wymagać notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jak wynika z opinii prawnej przygotowanej przez międzynarodową kancelarię prawną Chadbourne & Parke nowelizacja, w zaproponowanej formie, narusza m.in. Dyrektywę OZE, Dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i traktatową zasadę swobody przepływu towarów.

 • Nowe prawo wspierające mikroproducentów prądu w Szwecji

  Nowe prawo wspierające mikroproducentów prądu w Szwecji

  Rząd Szwecji ogłasza wprowadzenie ulg podatkowych dla mikroinstalacji OZE, ale wcześniej konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej by wprowadzić takie zmiany w szwedzkim prawie. Nowe regulacje miały wejść w życie 1 lipca 2014, ale ze względu na przedłużające się konsultacje w kwestii zgodności z ramami prawnymi Unii Europejskiej realna data wprowadzenia ulg podatkowych to 1 stycznia 2015.